עובדים שנעדרו מהעובדה עקב מצב מיוחד בעורף:

  1. עובדים שלא הגיעו לעבודה / עובדים שהגיעו והלכו עקב הנחיות פיקוד העורף  בהיעדרות של ה- 12.11.19 עקב החלטת פיקוד העורף על סגירת מקומות עבודה לא חיוניים בטווח של מעל 40 ק”מ מגבול רצועת עזה.
    לפי החלטת הממונה על השכר באוצר, העובדים בטווח של מעל 40 ק”מ שנעדרו מעבודתם ביום מתקפת הטילים לא יקבלו פיצוי.
  2. עובדים שלא הגיעו לעבודה עקב האירועים הביטחוניים של ה- 12.11.19 –14.11.2019 שמקום עבודתם הוא בטווח של 40 ק”מ מגבול רצועת עזה עקב החלטת פיקוד העורף על סגירת מקומות עבודה לא חיוניים או עובד שנעדר מהעבודה (גם אם מקום העבודה של העובד הוא מחוץ לטווח של ה- 40 ק”מ) לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד, או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שמוסד החינוך מצוי באזור המיוחד, והכול ובלבד שאין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד, ומתקיים אחד מאלה:

(א) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד או

(ב) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד;

במקרים אלו ובכפוף לחתימה על הצהרת העובד ישולם השכר בגין ימי ההיעדרות בכפוף ובהתאם נוהל ימי היעדרות עקב מצב מיוחד בעורף.

נוהל ימי היעדרות עקב מצב מיוחד בעורף יתבצע בצורה הבאה  בלבד:

  • מכתב הצהרה מהעובד שנעדר בתאריכים מ- עד-  עקב מצב מיוחד בעורף ( ובתנאי שהיה צריך לעבוד בימים האלו)
  • מכתב הצהרה כי בן זוג שאכן הלך לעבוד ולא היה בחופש באותם ימים
  • מכתב התחייבות להשבת כספים

החוק אינו מאפשר פיצוי לשני בני הזוג.