• טופס הצהרה לפי סעיף 3א (1) תקנות שעת חירום

    (נגיף הקורנה החדש – הגבלת פעילות התש"ף – 2020 )
  • פרטי העובד/ת