עתיד בישום שלום מדבר/ת….

בכל פניה נדרשים הפרטים של העובד/פונה
שם ומשפחה | תעודת זהות | טלפון | דוא”ל (להתעקש. חשוב מאוד – להדגיש שכך יוכלו להעביר אליהם תשובות וטפסים שמבקשים)
חובה לברר עם העובד/פונה:
1. נושא הפנייה המבוקש – להכיר את כל סוגי הפניות ולשבץ המקום הנכון!
2. דרך איזה סניף הוא התקבל לעבודה (במידה ולא זוכר, יש אפשרות לבחור לא יודע(

בכל אחד מהנושאים נפתח טופס להשלמה/מילוי פרטים.

יש להוציא כמה שיותר מידע מהעובד/ת על הבקשה ולפרט במלל בטקסט חופשי. במידה ומדובר שהוספת מסמכים – יש להחזיר את העובדים לאתר “עתיד בישום” => אזור אישי ובחירת הנושא המבוקש.

בחתימה יש לרשום קישורית.

יש לשים לב ולהקפיד!!

• כאשר מדובר באישור מחלה שהעביר/רוצה להעביר/לצרף – יש להחזיר אותו לאתר למלא פנייה ולצרף את המסמכים.
• תלושי שכר – רק פניות לקבלת תלושי שכר לעובדים. בעיות שכר/חוסרים בתלושים – יש להעביר רק דרך פניות כלליות תחת בירור שכר (ולא תלושים).
• במידה ועובד/ת קיבל sms מאתנו או רוצה להשלים טפסים שחסרים – יש להחזיר אותם לאתר בנושא הפנייה “שליחת אישורים וטפסים למחלקת שכר” ולצרף את המסמך הנדרש לפי הנושאים – צילום ת.ז, צילום חוגר, אישור ביטול עיקול, אישור תאום מס, אישור קצבה, אישור תושב, אישור עולה חדש-תושב חוזר, משפחות עצמאיות – חד הוריות, אישור על שירות מילואים, אישור על שירות צבאי – שחרור מצה”ל, אישור רפואי לקטין.
• פנייה בנושאים כלליים – במידה וכל מה שרשום בפניות לא מתאים לבקשת העובד – יש להיכנס לפניות כלליות ויש אופציות לבחירת הנושא
o בירור שכר
o שאלות בעניין טופס 101
o פניות בנושא פנסיה
o לא ברשימה