יחסי עובד מעביד – כל הזכויות והחובות

///יחסי עובד מעביד – כל הזכויות והחובות

יחסי עובד מעביד – כל הזכויות והחובות

וטרת? החלטת להתפטר? רגע לפני שאתם פונים לדרך חדשה, וודאו שקיבלתם את מלוא זכויותיכם.

נושא “יחסי עובד-מעביד – זכויות וחובות” מוסדר במדינת ישראל באמצעות חוקי מגן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. בין היתר מסדירים מקורות אלו את נושא סיום היחסים. במעמד זה הנך זכאי/ת למגוון זכויות, בהתקיים התנאים הקבועים בחוקי העבודה. להלן עיקר הזכויות:

חובת שימוע – בתי הדין לעבודה קבעו כי יש לערוך לכל עובד, באשר הוא,  לפני פיטוריו, שימוע, שמטרתו לאפשר למעביד לקבל החלטה מושכלת, לאחר שניתנה לעובד ההזדמנות להשפיע על ההחלטה.
הודעה מוקדמת – חוק הודעה מוקדמת קובע כי צד שקיבל החלטה בדבר סיום היחסים, נדרש להודיע זאת לצד השני בהודעה בכתב, זמן מה מראש, בהתאם לקבוע בחוק. מעביד שבוחר לסיים יחסים, רשאי לשלם לעובד את תמורת ימי ההודעה המוקדמת כתחליף לעבודה בפועל בימים אלו.
דמי הבראה – הזכאות לדמי הבראה נקבעה בצו הרחבה והיא קמה לעובד עם סיום שנת עבודה לפחות באותו מקום עבודה. מס’ ימי ההבראה המשולמים נקבע בהתאם לוותק של העובד.
פדיון חופשה שנתית – עובד שצבר לזכותו ימי חופשה לא מנוצלים, יהא זכאי, עם תום היחסים, לפדותם בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משולמים לו אילו יצא לחופשה.
פיצויי פיטורים – על אף שחוק פיצויי פיטורים קובע זכאות לפיצויים לעובד שעבד במקום העבודה שנה אחת לפחות, קבעו בתי הדין כי עובד שפוטר לאחר 11 חודשי עבודה, קרי, בסמוך לתום שנת עבודה, יהא זכאי לתשלום פיצויים, אלא אם הוכיח המעביד כי הפיטורים לא נבעו מהרצון להתחמק מתשלום הפיצויים.
הרשימה שלהלן אינה ממצה. בדקו אם מקום העבודה שלכם כפוף להסדר קיבוצי ו/או לצו הרחבה מיטיבים. במקרה כזה הנכם זכאים לקבלת התנאים המיטיבים, לדוגמא פדיון דמי מחלה.
By |2018-10-01T20:00:31+03:00דצמבר 26th, 2014|זכויות עובדים|0 Comments

About the Author: