בישראל, נקודת זיכוי מוגדרת בסעיף 33א’ לפקודת מס הכנסה כסכום “המקוזז כנגד המס לאותה שנה”.

ערכה של נקודת זיכוי בשנת 2009 הוא 2,364 ש”ח (ערכה בחישוב חודשי של המס הוא 197 ש”ח). נקודות הזיכוי, שערכן מופחת ממס ההכנסה שחושב קודם לכן, מקטינות את גובה המס, ולכן הן ניתנות בעיקר על פי מאפיינים אישיים המצדיקים הקטנה של נטל המס.

נקודות זיכוי עיקריות:

  • תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • אישה זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת.
  • חייל משוחרר זכאי לנקודת זיכוי אחת או שתיים (בהתאם למשך השירות שלו) במשך שלוש שנים מיום שחרורו.
  • אישה נשואה זכאית לנקודת זיכוי בגין כל אחד מילדיה שטרם מלאו לו 18 שנה בשנת – המס. בשנה שבה נולד הילד ובשנה שבה הגיע לגיל 18 ניתנת בגינו רק חצי נקודת זיכוי.
  • הורה יחיד זכאי לנקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו הנמצאים אצלו (בדומה לילדי אישה נשואה) ונקודת זיכוי נוספת בגין היותו הורה יחיד.
  • אדם המשלם מזונות לילדיו שאינם אצלו זכאי לנקודת זיכוי, בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. אדם נשוי המשלם מזונות לבן זוגו לשעבר זכאי לנקודת זיכוי אחת.
  • מי שסיים לימודיו לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה ישראלי, זכאי לחצי נקודת זיכוי או לנקודה אחת (בהתאם לתואר) במשך שנתיים או שלוש שנים החל בשנה שלאחר סיום לימודיו.