התקבלתי לעבודה, מה עלי לעשות?
קודם כל בהצלחה!
על מנת שעתיד תוכל לקיים את כל זכויותיך ע”פ חוק, עליך למלא את

הטפסים הבאים:

1. טופס 101 – בכל שנת מס יש למלא טופס 101 בהתאם לדרישות רשויות המס. במידה והנך זכאי להטבות מס כמפורט בטופס, עליך לציין זאת על מנת ליהנות מההטבות.

2. טופס הצהרה והתחייבות – טופס המסדיר את יחסי העבודה בינך לבין חברת עתיד, מפרט את הזכויות והחובות הכלליות שלך כעובד בחברתנו.

מתי אקבל שכר?

עתיד בישום תעביר את משכורתך בהתאם לשעות עבודה בפועל ב – 9 לכל חודש.
תלוש שכר יימסר לך ישירות באמצעות המעסיק בפועל או ישלח בדוא”ל, לכתובת המצוינת בטופס 101.

כיצד אדע מהם תנאי העסקתי?

בתוך 30 ימים מיום תחילת עבודתך, יימסר לך טופס הודעה, המפרט את תנאי העסקתך.

מהו השכר המינימאלי לו אהיה זכאי?

הרשות המחוקקת קבעה תעריף שכר מינימום לעובד. התעריף המינימאלי נקבע לשכר שעתי, שכר יומי ושכר חודשי. שכרך לא יפחת מהתעריף שנקבע והוא אף יכול להיות גבוה מתעריף זה – בהתאם למה שסוכם עמך בראיון עבודה.
http://www.hilan.co.il/

מהי זכאותי להשתתפות בעלות נסיעות לעבודה?

במידה והנך נדרש לנסוע בתחבורה הציבורית על מנת להגיע לעבודתך, הנך זכאי למימון עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית, כפי שהוצאת בפועל ועד לתקרה הקבועה בחוק.
במידה וקיים כרטיס מוזל (כגון חופשי – חודשי) בקו בו אתה נוסע, תהיה זכאי להחזרה העלות בהתאם לתעריף “חופשי – חודשי” ו עד לתקרה הקבועה בחוק.

מהן שעות העבודה הנדרשות ממני?

שעות העבודה יקבעו בראיון העבודה, בשיתוף המעסיק בפועל.
בכל מקרה, שבוע עבודה מלא כולל 43 שעות עבודה, שיכולות להתפרס על חמישה או שישה ימי עבודה.

מה קורה אם הועסקתי למעלה מ- 43 שעות בשבוע?

הנך זכאי לתשלום בגין שעות נוספות, לפי הפירוט הבא:
בחישוב יומי –
כל שעה נוספת, החל מהשעה העשירית עד השעה האחד-עשר כולל – זכאות לתשלום של 125%.
החל מהשעה השתיים-עשר ואילך- זכאות לתשלום בשיעור 150%.

בחישוב חודשי מצטבר –
החל מהשעה ה- 44 ועד השעה ה- 45 – זכאות לתשלום 125%. החל מהשעה ה- 46 ואילך – זכאות ל- 150%.

בכל מקרה, לא ניתן להעסיקך למעלה מ- 12 שעות ביום

במידה והנך עובד 5 ימים בשבוע, ניתן להעסיקך עד 15 שעות נוספות סה”כ בשבוע.
במידה והנך עובד 6 ימים בשבוע, ניתן להעסיקך עד 4 שעות נוספות ליום ולכל היותר עד 12 שעות נוספות סה”כ בשבוע.

האם אני זכאי למנוחה שבועית?

בכל שבוע, הנך זכאי למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות. המנוחה השבועית כוללת, לגבי יהודי – את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת, או את יום ראשון או את יום ששי, הכל לפי המקובל עליו.

קיבלתי אישור מחלה, מה עלי לעשות?

ראשית – תרגיש טוב!
עליך לידע את המעסיק בפועל ואת יועץ/ת עתיד שהפנה/הפנתה אותך לעבודה. כמו כן, עליך להעביר את אישור המחלה המקורי ליועץ/ת עתיד.

זכאותך לתשלום,  בהתאם ליתרת ימי מחלה צבורה, הינה כדלהלן:
יום מחלה ראשון – ללא תשלום.
היום השני והשלישי למחלה – תשלום של 37.5% לכל יום.
היום הרביעי ואילך – 75% לכל יום.

מהי זכאותי לתשלום בגין דמי חג?

במידה והנך מועסק 3 חודשים לפחות, ועבדת יום לפני ויום אחרי החג – הנך זכאי לתשלום מלא בעבור יום החג.
בהנחה שהתנאי כאמור לעיל התקיים, הזכאות הינה  ל- 9 ימי חג בתשלום, כדלהלן:
ראש השנה – 2 ימים.
כיפור – יום אחד
סוכות – יומיים.
פסח – יומיים.
יום העצמאות – יום אחד.
שבועות – יום אחד.

מתי אני רשאי לצאת לחופשה?

ע”פ חוק, בסמכות המעסיק לקבוע את מועד החופשה ואורכה, ובלבד שאחת לשנה, יתאפשר לך לצאת לחופשה רצופה בת 7 ימי לפחות.
היציאה לחופשה תלויה כמובן ביתרת ימי חופשה צבורים העומדים לרשותך.

אני בהיריון. מה הם זכויותיי וחובותיי?

מזל טוב ובשעה טובה!

החל מכניסתך לחודש החמישי להריונך, עליך לדווח ליועץ/ת עתיד בישום ולמעסיק בפועל, על מנת שנוכל לשמור על זכויותיך על פי דין.
עם כניסתך להיריון, הינך זכאית למימוש של עד 40 שעות היעדרות בתשלום, לאורך תקופת ההיריון, לצורך בדיקות רפואיות. מימוש השעות כפוף להצגת אישור רפואי.

עם לידתך, הינך זכאית לצאת לחופשת לידה בת 14 שבועות. בתקופה זו, במידה והינך עומדת בתנאים הקבועים בחוק, תהיה זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

עם חזרתך מחופשת לידה, הינך זכאית לשעת הנקה בתשלום, ע”ח המעסיק, במשך 4 חודשים ממועד סיום חופשת הלידה המקורית.

מהי זכאותי לתשלום הבראה?

עם סיום 12 חודשי עבודה מלאים, הנך זכאי לדמי הבראה, בהתאם למכסת הימים הקבועה בחוק. קצובת הבראה משולמת בין החודשים אוגוסט – ספטמבר

החלטתי לעזוב את עבודתי

אנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך דרכך ומזמנים אותך ליצור עמנו קשר לגבי משרות פנויות.
עליך לתת הודעה מוקדמת לפני עזיבתך את מקום עבודה, לפי הפירוט הבא:
עובד בשכר (עובד שעתי)- יום לחודש.
עובד במשכורת (גלובלי)- בחצי שנה הראשונה – יום לחודש.
כל חודש נוסף – יומיים וחצי הודעה מוקדמת.

פוטרתי מעבודתי

אנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך דרכך ומזמנים אותך ליצור עמנו קשר לגבי משרות פנויות.
עלינו לתת לך הודעה מוקדמת לפני עזיבתך את מקום עבודה, לפי הפירוט הבא:
עובד בשכר (עובד שעתי)- יום לחודש.
עובד במשכורת (גלובלי)-
בחצי שנה הראשונה – יום לחודש.
כל חודש נוסף – יומיים וחצי הודעה מוקדמת.

במידה והנך עובד מעל 11 חודשים, הינה זכאי לדמי פיצויי פיטורין בשיכור משכורת אחת בעבור כל שנת עבודה.