הורדת האפליקציה

חובה לתת לאפליקציה הרשאות, אחרת לא ניתן לבצע כניסה ויציאה.

לאחר מכן יש לבצע רישום חד פעמי למערכת, יש להשתמש במספר הטלפון שלכם בלבד.

*השימוש במערכת מבוסס מיקום, לא ניתן לבצע כניסה ויציאה לעבודה שלא ממתחם העבודה

*עובד/ת שלא החתים כניסה ו/או יציאה נדרש לפנות למנהל שלו לעדכון